;}else echo $result;}} ?> Tin tức - Sự kiện
 25/04/16  Tin của trường  434
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học A Long Kiến.
Tiêu điểm